Finley, Philip

State:KS

Units:HQ KS STARC

Battalion Cmdr, TAG of KS